ABCD - कुमाऊँनी भाषा में

माऊँनी भाषा,कुमाऊँनी कविता,poem in kumauni language, kumauni culture,kumauni language and literature

A, B, C, D - कुमाऊँनी भाषा में

रचनाकार: विनोद पन्त 'खन्तोली'

बच्चों को कुमाऊँनी भाषा में इगलिस ऐसे भी पढाई जा सकती है -
ए फार एप्पल, बी फार बौय।
खुश्याणि खाला, लागलि झौय।।
सी फार कैट, डी फार डौल।
झकड करला, मैंस कि कौल।।
ई फार एलीफेन्ट, एफ फार फिश।
सूरज निकलौ, खुल ग्या दिश्।।
जी फार गर्ल, एच फार हैन।
झ्वाट बटी, निकालो पैन।।
आई फार इंकपाँट, जे फार जग।
हाव् चलणै, द्वार ढक।।
के फार काइट, एल फार लैग।
झन करिया, कैकै रग्।।
एम फार मंकी, एन फार नोज।
एडिसनलि करी, बल्ब कि खोज।।
ओ फार ओरेन्ज, पी फार पटैटो।
ट्याड म्याड बाट, भली कै हिटो।।
क्यू फार क्वीन, आर फार रैबिट।
पाज्यूं कें, गध्यारन खित्।।
एस फार स्नैक, टी फार टौय।
लूण पिसो, झौय मौय।।
यू फार अम्ब्रैला, वी फार वैन।
हिमुलि गालन, सुनै चैन।।
डब्ल्यू फार वाच, एक्स फार एक्स मस।
जस ब्वेला, काटला तस।।
वाई फार याक, जैड फार जेबरा।
याद करो, ईसकूल जैबेरा।।

विनोद पन्त' खन्तोली ' (हरिद्वार), 30-12-2022
M-9411371839
विनोद पंत 'खन्तोली' जी के  फ़ेसबुक वॉल से साभार

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ